Quy định V/v thực hiện thu phí Thư viện và một số khoản thu khác của Thư viện tỉnh Lạng Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-TV ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Thư viện tỉnh Lạng Sơn)

         I - Mức thu phí thư viện và phôi thẻ:

        1. Mức thu phí

        a) Đối với người lớn:

        - Thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu: 20.000đ/ thẻ/ năm

        - Thẻ phòng Đa phương tiện, phòng tra cứu Địa chí: 80.000đ/ thẻ/ năm

        b) Đối với thiếu nhi:

        - Thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu: 10.000đ/ thẻ/ năm

        - Thẻ phòng Đa phương tiện, phòng tra cứu Địa chí: 40.000đ/ thẻ/ năm

       2. Mức thu phôi thẻ:

        Áp dụng chung cho cả người lớn và thiếu nhi là: 20.000đ/ thẻ/ năm

         II - Phí trông giữ xe đạp - xe máy:

         Áp dụng mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy như sau:

         - Đối với người lớn: 30.000đ/ thẻ/ năm 

         - Đối với thiếu nhi: 15.000đ/ thẻ/ năm    

         III. Thu dịch vụ khác:

          1. Dịch vụ sao chụp tài liệu cho bạn đọc

            

Nội dung

Mức thu

(đồng/ 01 trang giấy)

 

Giấy khổ A4

 

Giấy khổ A3

 1. Tài liệu đặc biệt quý hiếm

 

1.000

2.000

 2. Tài liệu thông thường

 

500

1.000

         2. Các dịch vụ khác:

        - Thư viện tỉnh sẽ cung ứng các dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân như: Lập thư mục tài liệu chuyên đề, cung cấp các sản phẩm thông tin, khai thác sử dụng mạng thông tin thư viện trong nước và quốc tế, vận chuyển tài liệu cho bạn đọc trực tiếp hoặc qua bưu điện..

          - Giá thành các dịch vụ này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận.

          IV. Phạt vi phạm hành chính:

          1. Phạt hành vi làm mất tài liệu: Phạt đền bù gấp 03 làn theo giá trị của tài liệu.

          2. Phạt hành vi làm hỏng, rách nát tài liệu: Tùy theo mức độ hư hỏng, xử phạt đền bù từ 1 đến 3 lần theo giá trị của tài liệu.

          3. Phạt hành vi quá hạn trả tài liệu:

           - Tài liệu phòng Mượn: 1.000đ/ ngày/ 1tài liệu

           - Tài liệu phòng Thiếu nhi: 500đ/ ngày/ 1 tài liệu.

          V. Thu tiền đặt cược mượn tài liệu:

          1. Tiền đặt cược phòng Mượn: 50.000đ/ thẻ

          2. Tiền đặt cược phòng Thiếu nhi: 20.000đ/ thẻ

          VI. Quản lý sử dụng phí Thư viện và các khản thu khác:

          1. Chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng tiền phí thu được: Đơn vị trích để lại 90% trên tổng số phí thu được để trang trải cho các hoạt động tổ chức thu phí, phần còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước.

          2. Các khoản thu phôi thẻ, thu dịch vụ khác, thu xử phạt vi phạm hành chính được hạch toán vào Quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị.

          3. Trong trường hợp bạn đọc không sử dụng thư viện nữa mà không làm thủ tục rút thẻ thì sau 36 tháng tính từ ngày cấp thẻ, khoản tiền đặt cược sẽ được thanh lý và sung vào Quỹ phát triển sự nghiệp văn hóa.

           4. Trong quá trình thực hiện thu chi các khoản phí, dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, đặt cược phải đảm bảo đúng các quy định về chế độ lập hóa đơn, chứng từ, sổ sách, thống kê, báo cáo, chế độ công khai, minh bạch.

          Quy định này được thông báo và niêm yết công khai tại bảng tin của Thư viện Tỉnh./.

   

        

                       

                                                                     

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 4
Hôm nay : 185
Tháng hiện tại : 11691
Tổng lượt truy cập : 1413396