THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ SÁCH THAM KHẢO CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2014-1015

1. 199 bài và đoạn văn hay lớp 2 / TS. Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị Kiều Anh, Lê Thị Vân Anh.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. - 83tr. ; 24cm

       18000đ

VLD.002882; VVTN.012809; VVTN.012810; VVTN.012811

372.62/M458TR

Từ khóa: Tiếng Việt; Tập làm văn; Bài văn; Đoạn văn; Lớp 2; Sách tham khảo

2. 270 đề và bài văn lớp 5 / Lê Anh Xuân chủ biên, Nguyễn Thúy Hồng, Nguyễn Thị Hương Lan.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 183tr. ; 24cm

       36000đ

VLD.002867; VVTN.012764; VVTN.012765; VVTN.012766

372.62/H103TR

Từ khóa: Tập làm văn; Đề; Bài văn; Lớp 5; Sách tham khảo

3. 500 bài tập vật lí 8 / TS. Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Văn Lân . - Tái bản lần 5. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. - 199tr. ; 24cm

       37000đ

VLD.003031

530.076/N114TR

Từ khóa: Vật lí; Bài tập; Sách tham khảo; Lớp 8

4. Bài giảng trọng tâm chương trình chuẩn Toán 12 / Th.S. Lê Hồng Đức, Vương Ngọc, Nguyễn Tuấn Phong,... . - Tái bản lần 2. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 485tr. ; 24cm

       87000đ

VLD.002827; VLM.002135; VLM.002136; VLM.002137

510.76

Từ khóa: Toán học; Bài giảng; Sách tham khảo; Lớp 12

5. Bài giảng và lời giải chi tiết tiếng Anh 9 : Theo chương trình chuẩn - Sách giáo khoa mới của Bộ GD&ĐT / Hoàng Thái Dương. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 207tr. ; 24cm

       42000đ

VLD.002866; VVTN.012761; VVTN.012762; VVTN.012763

428.076/B103GI

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Lớp 9; Bài giảng; Sách tham khảo

6. Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng Anh 8 : Sách tham dự Cuộc thi viết sách bài tập và sách tham khảo của Bộ giáo dục và Đào tạo. Mã số dự thi : TA8-1 / Nguyễn Thị Chi chủ biên, Nguyễn Hữu Cương. - H. : Giáo dục, 2006. - 194tr. ; 24cm

       17500đ

VLD.000995

428.076/B103T

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Lớp 8; Bài tập; Sách tham khảo; Nâng cao

7. Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10 / PGS.TS. Cao Cự Giác. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 204tr. ; 24cm

       40000đ

VLD.002835; VLM.002160; VLM.002161; VLM.002162

540.76/B103T

Từ khóa: Hóa học; Bài tập; Học sinh giỏi; Lớp 10; Sách tham khảo

8. Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12 / PGS.TS. Cao Cự Giác. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 386tr. ; 24cm

       64000đ

VLD.002820; VLM.002115; VLM.002116; VLM.002117

540.76/B103T

Từ khóa: Hóa học; Bài tập; Học sinh giỏi; Lớp 12; Sách tham khảo

9. Bài tập cơ bản và nâng cao vật lí 9 / Nguyễn Đức Hiệp, Lê Cao Phan. - H. : Giáo dục, 2006. - 319tr. ; 24cm

       30100đ

VLD.000923

530.076/B103T

Từ khóa: Vật lí; Nâng cao; Cơ bản; Lớp 9; Sách tham khảo

10. Bài tập rèn kĩ năng tích hợp ngữ văn 9 / Vũ Nho chủ biên, Nguyễn Thúy Hồng, Trần Thị Thành . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2007. - 256tr. ; 24cm

       24300đ

VLTN.005696; VLTN.005697; VLTN.005698

807.076/B103T

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Lớp 9; Bài tập; Kĩ năng; Sách tham khảo

11. Bài tập tiếng Anh 6 / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999. - 206tr. ; 21cm

       13000đ

VVD.007967

428.076/B103T

Từ khóa: Ngôn ngữ; Bài tập; Tiếng Anh; Lớp 6; Sách tham khảo

12. Bài tập tiếng Anh 7 / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999. - 191tr. ; 21cm

       12000đ

428.076/B103T

Từ khóa: Ngôn ngữ; Bài tập; Tiếng Anh; Lớp 7; Sách tham khảo

13. Bài tập vật lí lớp 10 : Hệ 12 năm . - In lần thứ 19. - H. : Giáo dục, 1985. - 135tr. : Minh họa ; 19cm

       3,20đ

VVD.000831

530.076/B103T

Từ khóa: Vật lí; Lớp 10; Chuyển động; Sách tham khảo

14. Bộ đề luyện thi thử Đại học môn Văn : Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và đào tạo / Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Song Mai Thy. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 206tr. ; 24cm

       39000đ

VLD.002834; VLM.002157; VLM.002158; VLM.002159

807.076/B450Đ

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Đề thi; Văn học; Sách luyện thi; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

15. Bộ đề thi thử theo chuyên đề môn Toán : Hướng dẫn giải chi tiết và đáp án. Ôn thi đại học / Lê Hồng Đức chủ biên. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 286tr. ; 24cm

       55000đ

VLD.002825; VLM.002129; VLM.002130; VLM.002131

510.76/B450Đ

Từ khóa: Toán học; Đề thi; Luyện thi; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

16. Bộ đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng môn Văn khối C, D : Theo cấu trúc đề thi của Bộ GD & ĐT / Tạ Thanh Sơn, TS. Thái Thanh Hằng, TS. Nguyễn Thanh Việt... . - Tái bản lần 4 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 376tr. ; 24cm

       69000đ

VLD.002818; VLM.002109; VLM.002110; VLM.002111

807.076/B450Đ

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Đề thi; Luyện thi; Sách tham khảo

17. Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 7 / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học quốc gia, 2014. - 174tr. ; 24cm

       44000đ

959.7076/B452D

Từ khóa: Lịch sử; Bồi dưỡng; Lớp 7; Sách tham khảo

18. Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 8 / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học quốc gia, 2014. - 142tr. ; 24cm

       34000đ

909.076/B452D

Từ khóa: Lịch sử; Bồi dưỡng; Lớp 8; Sách tham khảo

19. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 12 : Dành cho học sinh chuyên, học sinh giỏi cấp tỉnh / Phan Khắc Nghệ. - H. : Đại học quốc gia, 2014. - 318tr. ; 24cm

       64000đ

570.76/B452D

Từ khóa: Sinh học; Bồi dưỡng; Lớp 12; Sách tham khảo

20. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 6 : Dành cho học sinh khá giỏi và chuyên Lí / Lê Thị Hạnh Dung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 110tr. ; 24cm

       26000đ

VLD.002859; VVTN.012740; VVTN.012741; VVTN.012742

530.076/B452D

Từ khóa: Vật lí; Học sinh giỏi; Sách tham khảo; Lớp 6

21. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 8 : Dành cho học sinh khá giỏi và chuyên Lí / Lê Thị Hạnh Dung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 125tr. ; 24cm

       30000đ

VLD.002860; VVTN.012743; VVTN.012744; VVTN.012745

530.076/B452D

Từ khóa: Vật lí; Học sinh giỏi; Sách tham khảo; Lớp 8

22. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 10 / Nguyễn Phú Đồng chủ biên, Nguyễn Thành Tương, Hồ Đắc Vinh . - Tái bản lần 1 có sửa chữa bổ sung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh : 24cm

       T.1/ Nguyễn Phú Đồng. - 2013. - 270tr.

       69000đ

VLD.002923; VLM.002306; VLM.002307; VLM.002308

530.076/B452D

Từ khóa: Vật lí; Học sinh giỏi; Lớp 10; Sách tham khảo

23. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 10 / Nguyễn Phú Đồng chủ biên, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thành Tương . - Tái bản lần 1 có sửa chữa bổ sung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh : 24cm

       T.2/ Nguyễn Phú Đồng. - 2013. - 310tr.

       70000đ

VLD.002924; VLM.002309; VLM.002310; VLM.002311

530.076/B452D

Từ khóa: Vật lí; Học sinh giỏi; Lớp 10; Sách tham khảo

24. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 11 / Nguyễn Phú Đồng chủ biên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thành Tương, Trần Văn Việt. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh : 24cm

       T.1: Điện. Điện từ/ Nguyễn Phú Đồng. - 2013. - 438tr.

       89000đ

VLD.002925; VLM.002312; VLM.002313; VLM.002314

530.076/B452D

Từ khóa: Vật lí; Học sinh giỏi; Sách tham khảo; Lớp 11

25. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 11 / Nguyễn Phú Đồng chủ biên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thành Tương, Nguyễn Thanh Sơn . - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh : 24cm

       T.2: Quang hình/ Nguyễn Phú Đồng. - 2013. - 286tr.

       61000đ

VLD.002926; VLM.002315; VLM.002316; VLM.002317

530.076/B452D

Từ khóa: Vật lí; Học sinh giỏi; Lớp 11; Sách tham khảo

26. Bồi dưỡng năng lực tập làm văn 7 : Biên soạn theo chương trình mới của Bội Giáo dục & Đào tạo / ThS. Phạm Ngọc Thắm. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 216tr. ; 24cm

       47000đ

807.076/B452D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Bồi dưỡng; Tập làm văn; Lớp 7; Sách tham khảo

27. Bồi dưỡng năng lực tập làm văn 8 : Biên soạn theo chương trình mới của Bội Giáo dục & Đào tạo / ThS. Phạm Ngọc Thắm. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 216tr. ; 24cm

       47000đ

807.076/B452D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Bồi dưỡng; Tập làm văn; Lớp 8; Sách tham khảo

28. Bồi dưỡng năng lực tập làm văn 9 : Biên soạn theo chương trình mới của Bội Giáo dục & Đào tạo / ThS. Phạm Ngọc Thắm. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 239tr. ; 24cm

       49000đ

807.076/B452D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Bồi dưỡng; Tập làm văn; Lớp 9; Sách tham khảo

29. Bồi dưỡng Ngữ văn 12 / Đỗ Kim Hảo, Trần Hà Nam . - Tái bản lần 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. - 278tr. ; 24cm

       52000đ

VLD.003018

807.076/B452D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Lớp 12; Sách tham khảo

30. Bồi dưỡng văn năng khiếu lớp 6 : Bồi dưỡng học sinh giỏi / Thái Quang Vinh, Thạch Ngọc Hà, Đặng Đức Hiền biên soạn, tuyển chọn và giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 222tr. ; 24cm

       45000đ

VLD.002879; VVTN.012800; VVTN.012801; VVTN.012802

807.076/B452D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Sách tham khảo; Lớp 6; Năng khiếu

31. Bồi dưỡng văn năng khiếu lớp 7 / Thái Quang Vinh, Thạch Ngọc Hà, Đặng Đức Hiền biên soạn, tuyển chọn và giới thiệu . - Tái bản lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 199tr. ; 24cm

       43000đ

VLD.002880; VVTN.012803; VVTN.012804; VVTN.012805

807.076/B452D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Sách tham khảo; Lớp 7; Năng khiếu

32. Bồi dưỡng văn năng khiếu lớp 8 : Bồi dưỡng học sinh giỏi / Thái Quang Vinh, Thạch Ngọc Hà, Đặng Đức Hiền biên soạn, tuyển chọn và giới thiệu. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2013. - 228tr. ; 24cm

       48000đ

VLD.002881; VVTN.012806; VVTN.012807; VVTN.012808

807.076/B452D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Năng khiếu; Sách tham khảo; Lớp 8

33. CMác và Ph.Ăng-Ghen cuộc đời và hoạt độngC.Mác và Ph.Ăng-Ghen cuộc đời và hoạt động / Ô-Guy-Xtơ Coóc-Nuy . - In lần 2. - H. : Sự thật : 19cm . - (Tài liệu tham khảo nước ngoài)

       T.2/ Coóc-Nuy, Ô-Guy-Xtơ. - 1978. - 281tr.

       0,95đ

VVD.002744

335.4/C104M

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Cuộc đời; Hoạt động; C.Mác; Ph.Ăng-Ghen; Sách tham khảo

Phản ánh cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của các nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học. Giới thiệu thời trẻ của Mác và Ăng ghen và khảo sát sự phát triển tư tưởng của các ông trong thời kỳ các ông tham gia phong trào của phái Hêghen trẻ,...

34. Các bài toán thông minh 3 / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2004. - 119tr. ; 24cm

       12000đ

VLTN.006601; VLTN.006602; VLTN.006603

372.7/C101B

Từ khóa: Toán học; Toán thông minh; Sách tham khảo; Lớp 3

35. Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học / Th.S. Nguyễn Đình Độ . - Tái bản lần 2, có sửa chữa bổ sung. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 368tr. ; 24cm

       66000đ

VLD.002814; VLM.002097; VLM.002098; VLM.002099

540.76/C101C

Từ khóa: Hóa học; Trắc nghiệm; Công thức; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

36. Các dạng đề thi đại học và cao đẳng khối A (Toán - Lý - Hóa) / TS. Lê Anh Vũ, Nguyễn Cảnh Hòe, Ngô Ngọc An. - H. : Giáo dục, 2002. - 447tr. ; 21cm

       26000đ

VVM.011200; VVM.011201

510.76/C101D

Từ khóa: Toán; Lý; Hóa; Đề thi; Đại học; Cao đẳng; Sách tham khảo

37. Cẩm nang giải toán trắc nghiệm Hóa học : Những vấn đề trọng tâm luyện thi Đại học / PGS. TS. Cao Cự Giác . - Tái bản lần 2, có sửa chữa bổ sung. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 310tr. ; 24cm

       60000đ

VLD.002823; VLM.002124; VLM.002125; VLM.002126

540.76/C120N

Từ khóa: Hóa học; Trắc nghiệm; Luyện thi; Sách tham khảo

38. Cảm thụ tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại : Chương trình lớp 11 - 12 / Trần Duy Thanh sưu tầm, biên soạn. - H. : Đại học quốc gia : 24cm

       T.1: Thơ - Kịch/ Trần Duy Thanh. - 2014. - 244tr.

       57000đ

VLD.003045

807.076

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Cảm thụ; Lớp 11; Lớp 12; Sách tham khảo

39. Cảm thụ tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại : Chương trình lớp 11 - 12 / Trần Duy Thanh sưu tầm, biên soạn. - H. : Đại học quốc gia : 24cm

       T.2: Truyện - Ký - Văn chính luận/ Trần Duy Thanh. - 2014. - 244tr.

       58000đ

807.076

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Cảm thụ; Lớp 11; Lớp 12; Sách tham khảo

40. Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề chọn câu đồng nghĩa tiếng Anh : Tài liệu ôn thi Đại học / Vĩnh Bá. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 326tr. ; 24cm

       65000đ

VLD.002841; VLM.002178; VLM.002179; VLM.002180

428.076/C125H

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Câu đồng nghĩa; Trắc nghiệm; Luyện thi; Sách tham khảo

41. Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề điền từ vào đoạn văn tiếng Anh / Vĩnh Bá. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2013. - 485tr. ; 24cm

       90000đ

VLD.002826; VLM.002132; VLM.002133; VLM.002134

428.076/C125H

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Trắc nghiệm; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

42. Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề từ vựng tiếng Anh : Tài liệu ôn thi đại học / Vĩnh Bá . - Tái bản lần 3. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 323tr. ; 24cm

       59000đ

VLD.002836; VLM.002163; VLM.002164; VLM.002165

428.076/C125H

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Trắc nghiệm; Từ vựng; Sách luyện thi; Sách tham khảo

43. Câu hỏi và bài tập kĩ năng địa lí 6 : Theo chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT / PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 95tr. ; 24cm

       20000đ

VLD.002868; VVTN.012767; VVTN.012768; VVTN.012769

910.76/C125H

Từ khóa: Địa lí; Lớp 6; Bài tập; Kĩ năng; Sách tham khảo

44. Câu hỏi và bài tập kĩ năng địa lí 7 : Theo chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT / PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 162tr. ; 24cm

       30000đ

VLD.002869; VVTN.012770; VVTN.012771; VVTN.012772

910.76/C125H

Từ khóa: Địa lí; Lớp 7; Bài tập; Kĩ năng; Sách tham khảo

45. Câu hỏi và bài tập kĩ năng địa lí 8 : Theo chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT / PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 151tr. ; 24cm

       30000đ

VLD.002870; VVTN.012773; VVTN.012774; VVTN.012775

910.76/C125H

Từ khóa: Địa lí; Lớp 8; Bài tập; Kĩ năng; Sách tham khảo

46. Câu hỏi và bài tập kĩ năng địa lí 9 : Theo chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT / PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 152tr. ; 24cm

       30000đ

VLD.002861; VVTN.012746; VVTN.012747; VVTN.012748

915.97076/C125H

Từ khóa: Địa lí; Việt Nam; lớp 9; Kĩ năng; Sách tham khảo; Bài tập

47. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 . - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 111tr. ; 24cm

       22000đ

VLD.002852; VVTN.012719; VVTN.012720; VVTN.012721

570.76/C125H

Từ khóa: Sinh học; Bài tập; Trắc nghiệm; Lớp 7; Sách tham khảo

48. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 . - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 111tr. ; 24cm

       22000đ

VLD.002853; VVTN.012722; VVTN.012723; VVTN.012724

570.76/C125H

Từ khóa: Sinh học; Bài tập; Trắc nghiệm; Lớp 8; Sách tham khảo

49. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 . - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 119tr. ; 24cm

       24000đ

VLD.002854; VVTN.012725; VVTN.012726; VVTN.012727

570.76/C125H

Từ khóa: Sinh học; Bài tập; Trắc nghiệm; Lớp 9; Sách tham khảo

50. Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Lý luận và vận dụng / Hoàng Tùng, Lưu Thị Đức Nhung, Dương Phú Hiệp.... - H. : Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1985. - 339tr. ; 19cm

       15đ

VVD.002134

335.4119/CH500NGH

Từ khóa: Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Sách tham khảo; Triết học Mác-Lênin

Những khái niệm, lý luận về hình thái kinh tế - xã hội; Thời kỳ quá độ; chuyên chính vô sản và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

51. Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ : Giúp ôn tập hệ thống hóa kiến thức THPT. Giúp dễ nhớ và nhớ nhanh kiến thức / PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường. - H. : Nxb. Hà Nội, 2012. - 201tr. ; 24cm

       40000đ

VLD.002828; VLM.002138; VLM.002139; VLM.002140

547.0076/CH515PH

Từ khóa: Hóa học; Hóa học hữu cơ; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

52. Chuỗi phản ứng Hóa học vô cơ / PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2012. - 261tr. ; 24cm

       52500đ

VLD.002889; VLM.002210; VLM.002211; VLM.002212

546.076/CH515PH

Từ khóa: Hóa học; Hóa vô cơ; Ôn tập; Sách tham khảo

53. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất : Dành cho học sinh lớp 12 ôn tập và thi Đại học - Cao đẳng. Biên soạn theo nội dung và cấu trúc đề thi của Bộ GD & ĐT / PGS.TS. Phan Huy Khải. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 380tr. ; 24cm

       78000đ

VLD.002844; VLM.002187; VLM.002188; VLM.002189

512.0076/CH527Đ

Từ khóa: Toán học; Đại số; Bài toán giá trị; Hàm số; Lớp 12; Sách tham khảo

54. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hình học không gian / Nguyễn Anh Trường, Nguyễn Tấn Siêng, Nguyễn Văn Bình. - H. : Đại học quốc gia, 24cm. - 566tr. ; 24cm

       124000đ

516.230076/CH527Đ

Từ khóa: Toán học; Hình học không gian; Sách tham khảo; Trung học phổ thông; Luyện thi

55. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10 / Cù Thanh Toàn. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 494tr. ; 24cm

       99000đ

540.76/CH527Đ

Từ khóa: Hóa học; Lớp 10; Bồi dưỡng; Học sinh giỏi; Sách tham khảo

56. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 / Cù Thanh Toàn. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội : 24cm

       T.2: Hữu cơ/ Cù Thanh Toàn. - 2014. - 358tr.

       79000đ

VLD.003080

547.0076/CH527Đ

Từ khóa: Hóa học; Lớp 11; Sách tham khảo; Bồi dưỡng; Hữu cơ; Học sinh giỏi

57. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 / Cù Thanh Toàn. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 398tr. ; 24cm

       89000đ

VLD.003079

546.076/CH527Đ

Từ khóa: Hóa học; Lớp 11; Vô cơ; Sách tham khảo; Bồi dưỡng; Học sinh giỏi

58. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12 / Cù Thanh Toàn. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 382tr. ; 24cm

       79000đ

VLD.003081; VLM.003365; VLM.003366; VLM.003367

547.0076/CH527Đ

Từ khóa: Hóa học; Hữu cơ; Bồi dưỡng; Học sinh giỏi; Sách tham khảo; Lớp 12

59. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12 / Cù Thanh Toàn. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 342tr. ; 24cm

       76000đ

VLD.003082; VLM.003368; VLM.003369; VLM.003370

547.0076/CH527Đ

Từ khóa: Hóa học; Vô cơ; Bồi dưỡng; Học sinh giỏi; Sách tham khảo; Lớp 12

60. Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán / Trần Bá Hà. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 355tr. ; 24cm

       59000đ

VLD.002887; VLM.002204; VLM.002205; VLM.002206

516.0076/CH527Đ

Từ khóa: Toán học; Hình học; Chuyên đề; Sách luyện thi; Sách tham khảo

61. Để học tốt Ngữ văn 12 Trung học phổ thông : Dùng cho học sinh Ban cơ bản. Học sinh Ban khoa học tự nhiên / Tạ Đức Hiền, TS. Lê Bảo Châu, TS. Hoàng Ngọc Đức... . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội : 24cm

       T.1. - 2013. - 192tr.

       40500đ

VLD.002839; VLM.002172; VLM.002173; VLM.002174

807.076/Đ250H

Từ khóa: Nghiên cứu văn  học; Ngữ văn; Lớp 12; Sách tham khảo

62. Để học tốt Ngữ văn 12 Trung học phổ thông : Dùng cho học sinh Ban cơ bản. Học sinh Ban khoa học tự nhiên / Tạ Đức Hiền, TS. Lê Bảo Châu, TS. Hoàng Ngọc Đức... . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội : 24cm

       T.2. - 2013. - 191tr.

       40500đ

VLD.002840; VLM.002175; VLM.002176; VLM.002177

807.076/Đ250H

Từ khóa: Nghiên cứu văn  học; Ngữ văn; Lớp 12; Sách tham khảo

63. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán : Đề thi của các trường chuyên, chọn trên toàn quốc / Tuyển chọn, giới thiệu: Hà Nghĩa Anh, Nguyễn Thúy Mùi, Trần Kỳ Tranh . - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa bổ sung. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 303tr. ; 24cm

       50000đ

VLD.002851; VLM.002203; VVTN.012717; VVTN.012718

510.76/Đ250TH

Từ khóa: Toán học; Đề thi; Lớp 9; Chuyên ban; Sách tham khảo

64. Giải chi tiết bộ đề thi Tốt nghiệp THPT tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Toán : Phương pháp tự luận / TS. Vũ Thế Hựu, Nguyễn Vĩnh Cận, Dương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng . - Tái bản lần 4, có sửa chữa bổ sung. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. - 344tr. ; 24cm

       70000đ

510.76/GI103CH

Từ khóa: Toán học; Đề thi; Tự luận; Sách tham khảo

65. Giải nhanh bằng nhiều cách đề thi tuyển sinh đại học Hóa học : Phương pháp trắc nghiệm / Quan Hán Thành, Lê Thanh Hải . - Tái bản lần 2, có sửa chữa bổ sung theo tinh thần đề thi mới. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. - 395tr. ; 24cm

       80000đ

540.76/GI103NH

Từ khóa: Hóa học; Đề thi; Trắc nghiệm; Sách tham khảo

66. Giới thiệu và giải chi tiết bộ đề thi thử trọng tâm môn hoá học : Bám sát cấu trúc đề thi TS đại học, cao đẳng mới nhất của Bộ GD&ĐT / ThS. Quách Văn Long, ThS. Hoàng Thị Thúy Hương . - Tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 478tr. ; 24cm

       91000đ

VLD.002843; VLM.002184; VLM.002185; VLM.002186

540.76/GI.462TH

Từ khóa: Hóa học; Đề thi; Luyện thi; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

67. Giới thiệu và giải chi tiết bộ đề thi thử trọng tâm Vật lí : Bám sát cấu trúc và đề thi tuyển sinh mới nhất / Chu Văn Biên, Chu Văn Lanh, Nguyễn Viết Bằng.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 458tr. ; 24cm

       90000đ

VLD.002819; VLM.002112; VLM.002113; VLM.002114

530.076/GI.462TH

Từ khóa: Vật lí; Đề thi; Luyện thi Đại học; Sách tham khảo

68. Giới thiệu và hướng dẫn giải chi tiết đề thi Đại học - Cao đẳng khối D: Toán - Văn - Anh / Trần Tiến Tự, Lê Thị Mỹ Trinh, Đào Thúy Lê. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 24cm. - 208tr. ; 24cm

       47000đ

VLD.002888; VLM.002207; VLM.002208; VLM.002209

428.076/GI462TH

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Khối D; Sách tham khảo; Đề thi

69. Giới thiệu và hướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh Đại học khối C / Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh Hằng . - Tái bản lần 3, có sửa chữa bổ sung. - H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 270tr. ; 24cm

       55000đ

VLD.002833; VLM.002154; VLM.002155; VLM.002156

807.076/GI462TH

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Đề thi; Khối C; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

70. Học tốt ngữ văn 6 / Trần Công Tùng, Trần Văn Sáu. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Công ty sách Hoa Hồng : 24cm

       T.1/ Trần Công Tùng. - 2013. - 119tr.

       21000đ

VLD.002871; VVTN.012776; VVTN.012777; VVTN.012778

807.076/H419T

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Lớp 6; Sách tham khảo

71. Học tốt ngữ văn 6 / Trần Công Tùng, Lê Thúy Nga. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Công ty sách Hoa Hồng : 24cm

       T.2/ Trần Công Tùng. - 2013. - 151tr.

       28000đ

VLD.002872; VVTN.012779; VVTN.012780; VVTN.012781

807.076/H419T

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Lớp 6; Sách tham khảo

72. Học tốt ngữ văn 7 / Trần Văn Sáu, Đặng Văn Khương. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Công ty sách Hoa Hồng : 24cm

       T.1/ Trần Văn Sáu. - 2013. - 127tr.

       24000đ

VLD.002873; VVTN.012782; VVTN.012783; VVTN.012784

807.076/H419T

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Sách tham khảo; Lớp 7

73. Học tốt ngữ văn 7 / Trần Văn Sáu, Trần Công Tùng. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Công ty sách Hoa Hồng : 24cm

       T.2/ Trần Văn Sáu. - 2013. - 127tr.

       24000đ

VLD.002874; VVTN.012785; VVTN.012786; VVTN.012787

807.076/H419T

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Sách tham khảo; Lớp 7

74. Học tốt ngữ văn 8 / Trần văn Sáu, Trần Công Tùng. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Công ty sách Hoa Hồng : 24cm

       T.1/ Trần Văn Sáu. - 2013. - 135tr.

       24000đ

VLD.002875; VVTN.012788; VVTN.012789; VVTN.012790

807.076/H419T

Từ khóa: Nghiên cứu văn  học; Ngữ văn; Lớp 8; Sách tham khảo

75. Học tốt ngữ văn 8 / Trần văn Sáu, Trần Công Tùng. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Công ty sách Hoa Hồng : 24cm

       T.2/ Trần Văn Sáu. - 2013. - 151tr.

       28000đ

VLD.002876; VVTN.012791; VVTN.012792; VVTN.012793

807.076/H419T

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Lớp 8; Sách tham khảo

76. Học tốt ngữ văn 9 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Công ty sách Hoa Hồng : 24cm

       T.1/ Trần Văn Sáu. - 2012. - 175tr.

       27000đ

VLD.002877; VVTN.012794; VVTN.012795; VVTN.012796

807.076/H419T

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Lớp 9; Sách tham khảo

77. Học tốt ngữ văn 9 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Công ty sách Hoa Hồng : 24cm

       T.2/ Trần Văn Sáu. - 2012. - 127tr.

       23000đ

VLD.002878; VVTN.012797; VVTN.012798; VVTN.012799

807.076/H419T

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Lớp 9; Sách tham khảo

78. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi chính thức và đề thi thử tuyển sinh Đại học - Cao đẳng môn Tiếng Anh : Tài liệu ôn thi khối A1 và D / Hoàng Thái Dương . - Tái bản lần 1, có sửa chữa bổ sung. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2014. - 416tr. ; 24cm

       79000đ

VLD.003070

428.076/H561D

Từ khóa: Tiếng Anh; Đề thi; Hướng dẫn; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

79. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi Đại học - Cao đẳng khối C Văn - Sử - Địa / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang giới thiệu và thuyển chọn. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 184tr. ; 24cm

       40000đ

VLD.002837; VLM.002166; VLM.002167; VLM.002168

807.076/H561D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý; Đề thi tuyển sinh; Sách tham khảo

80. Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Sinh học 8 / Hoàng Thị Tuyến . - Tái bản lần 1. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 190tr. ; 24cm

       35000đ

VLD.002857; VVTN.012734; VVTN.012735; VVTN.012736

570.76/H561D

Từ khóa: Sinh học; Bài tập; Lớp 8; Sách tham khảo

81. Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Sinh học 9 / Hoàng Thị Tuyến . - Tái bản lần 1. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 183tr. ; 24cm

       36000đ

VLD.002858; VVTN.012737; VVTN.012738; VVTN.012739

570.76/H561D

Từ khóa: Sinh học; Bài tập; Lớp 9; Sách tham khảo

82. Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập toán 10 / TS. Vũ Thế Hựu, Nguyễn Vĩnh Cận . - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 350tr. ; 24cm

       62000đ

VLD.002838; VLM.002169; VLM.002170; VLM.002171

510.76/H561D

Từ khóa: Toán học; Bài tập; Hướng dẫn học; Lớp 10; Sách tham khảo

83. Hướng dẫn học và làm bài chi tiết đề trắc nghiệm Tiếng Anh / Lưu Hoằng Trí . - Tái bản lần 2 có sửa chữa bổ sung. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2013. - 366tr. ; 24cm

       70000đ

428.076/H561D

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Đề thi; Trắc nghiệm; Sách tham khảo

84. Hướng dẫn học và làm bài chi tiết Ngữ văn 10 / Đỗ Kim Hảo. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 272tr. ; 24cm

       55000đ

807.076/H561D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Lớp 10; Sách tham khảo

85. Kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 / PGS.TS. Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị, Chu Văn Lanh. - H. : Đại học quốc gia : 24cm

       T.1/ Nguyễn Quang Lạc. - 2014. - 394tr.

       89000đ

VLD.003020

530.076/K300TH

Từ khóa: Vật lí; Trắc nghiệm; Sách tham khảo; Lớp 12

86. Kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 / PGS.TS. Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị, Chu Văn Lanh. - H. : Đại học quốc gia : 24cm

       T.2/ Nguyễn Quang Lạc. - 2014. - 286tr.

       71000đ

530.076/K300TH

Từ khóa: Vật lí; Trắc nghiệm; Lớp 12; Sách tham khảo

87. Kiến thức cơ bản và hướng dẫn giải đề thi trắc nghiệm môn Sinh học : Dùng cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT và thi vào Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Thu Hoà, Đỗ Thị Phượng, Ngô Thu Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2007. - 191tr. ; 24cm

       21500đ

VLD.000843

570.76/K305TH

Từ khóa: Sinh học; Kiến thức; Trắc nghiệm; Luyện thi đại học; Lớp 12; Sách tham khảo

88. Kiến thức cơ bản và nâng cao Đại số và Giải tích 11 : Theo chương trình phân ban THPT / Phạm Phu chủ biên, Phạm Văn Chóng . - Tái bản lần 2. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2013. - 224r. ; 24cm

       46500đ

VLD.002829; VLM.002141; VLM.002142; VLM.002143

512.0076/K305TH

Từ khóa: Toán học; Đại số; Giải tích; Lớp 11; Sách tham khảo

89. Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 11 / Hàn Liên Hải, Ngô Long Hậu, Hoàng Ngọc Anh . - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 159tr. ; 24cm

       33000đ

VLD.002830; VLM.002144; VLM.002145; VLM.002146

516.0076/K305TH

Từ khóa: Toán học; Hình học; Nâng cao; Sách tham khảo; Lớp 11

90. Kiến thức cơ bản và nâng cao Sinh học 11 / Nguyễn Thế Giang. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 162tr. ; 24cm

       35000đ

VLD.002832; VLM.002150; VLM.002151; VLM.002152

570.76/K305TH

Từ khóa: Sinh học; Nâng cao; Lớp 11; Sách tham khảo

91. Kiến thức cơ bản và nâng cao Vật lí 11 / Trần Thanh Hải, Trần Hoàng Hà. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 175tr. ; 24cm

       37000đ

VLD.002831; VLM.002147; VLM.002148; VLM.002149

530.076/K305TH

Từ khóa: Vật lí; Nâng cao; Lớp 11; Sách tham khảo

92. Kinh nghiệm giảng dạy địa lý tự nhiên ở trường phổ thông / Trần Trọng Hà, Trịnh Văn Ngân,...biên soạn. - H. : Giáo dục, 1978. - 259tr. ; 19cm

       0,72đ

VVD.002649

910.7/K312NGH

Từ khóa: Địa lý; Kinh nghiệm giảng dạy; Sách tham khảo

Giới thiệu những kinh nghiệm giảng dạy được đúc rút qua thực tiễn giảng dạy của nhiều giáo viên trong nhiều năm và một số bài soạn minh họa cho việc vận dụng những kinh nghiệm đó vào một số bài dạy cụ thể.

93. Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học đại cương - Vô cơ : Dành cho học sinh lớp 12 ôn tập và nâng cao kỹ năng làm bài / Đỗ Xuân Hưng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2013. - 415tr. ; 24cm

       89000đ

VLD.002812; VLM.002091; VLM.002092; VLM.002093

546.076/K600TH

Từ khóa: Hóa học; Trắc nghiệm; Hóa vô cơ; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

94. Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học hữu cơ : Dành cho học sinh lớp 12 ôn tập và nâng cao kỹ năng làm bài / Đỗ Xuân Hưng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2013. - 487tr. ; 24cm

       98000đ

VLD.002813; VLM.002094; VLM.002095; VLM.002096

547.0076/K600TH

Từ khóa: Hóa học; Trắc nghiệm; Hóa hữu cơ; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

95. Luyện giải bài tập vật lí 11 / Vương Thành Nghiệp, Nguyễn Nam Chi. - H. : Giáo dục, 1997. - 144tr. : Hình vẽ ; 21cm

       Tên sách ngoài bìa ghi: Giải bài tập vật lí 11

       6000đ

VVD.007408

530.076/L527GI

Từ khóa: Vật lí; Luyện giải; Lớp 11; Sách tham khảo

96. Luyện giải đề thi trước kỳ thi Đại học : Tuyển chọn và giới thiệu đề thi Hóa học / Cao Tự Giác chủ biên, Hồ Xuân Thủy, Trần Thanh Tâm. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. ồ Chí Minh, 2013. - 494tr. ; 24cm

       89000đ

VLD.002810; VLM.002085; VLM.002086; VLM.002087

540.76/L527GI

Từ khóa: Hóa học; Luyện thi; Đề thi tuyển sinh; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

97. Luyện giải đề thi trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam : Toán học / Nguyễn Văn Thông chủ biên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hiếu. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. ồ Chí Minh, 2013. - 597tr. ; 24cm

       110000đ

VLD.002811; VLM.002088; VLM.002089; VLM.002090

510.76/L527GI

Từ khóa: Toán học; Luyện thi; Đề thi tuyển sinh; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

98. Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử : Theo cấu trúc đề thi của Bộ GD & ĐT / ThS. Trương Ngọc Thơi. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 232tr. ; 24cm

       45000đ

VLD.002815; VLM.002100; VLM.002101; VLM.002102

907.6/L527TH

Từ khóa: Lịch sử; Ôn luyện; Kiến thức; Luyện thi Đại học; Sách tham khảo

99. Luyện thi cấp tốc môn Vật lí : Teo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục - Đào tạo / Nguyễn Thành Tương . - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa và bổ sung theo tinh thần đề thi mới. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 336tr. ; 24cm

       64000đ

VLD.002842; VLM.002181; VLM.002182; VLM.002183

530.076/L527TH

Từ khóa: Vật lí; Luyện thi; Trắc nghiệm; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

100. Nâng cao và phát triển Toán 8 / Vũ Hữu Bình . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục : 24cm

       T.1/ Vũ Hữu Bình. - 2005. - 239tr.

       21000đ

VLD.001441; VLTN.006793

510.76/N122C

Từ khóa: Toán học; Nâng cao; Sách tham khảo; Phát triển; Lớp 8

101. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lí : Luyện thi Đại học / TS. Chu Văn Lanh, ThS. Trần Quốc Chiến, ThS. Tạ Thị Kim Tuyến.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội : 24cm

       Quyển hạ. - 2013. - 286tr.

       55000đ

VLD.002821; VLM.002118; VLM.002119; VLM.002120

530.076/NG121H

Từ khóa: Vật lí; Câu hỏi; Luyện thi Đại học; Trắc nghiệm; Sách tham khảo

102. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lí : Luyện thi Đại học / TS. Chu Văn Lanh, ThS. Trần Quốc Chiến, ThS. Tạ Thị Kim Tuyến.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội : 24cm

       Quyển thượng. - 2013. - 435tr.

       80000đ

VLD.002822; VLM.002121; VLM.002122; VLM.002123

530.076/NG121H

Từ khóa: Vật lí; Câu hỏi; Luyện thi Đại học; Trắc nghiệm; Sách tham khảo

103. Ngữ pháp tiếng Pháp / Nguyễn Ngọc Cảnh . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục : 19cm

       T.1/ Nguyễn Ngọc Cảnh. - 1995. - 353tr.

       22000đ

VVD.007568

445.076/NG550PH

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Pháp; Ngữ pháp; Sách tham khảo

104. Những dạng bài thường gặp trong đề thi tuyển sinh Đại học môn Văn / Tạ Đức Hiền, TS. Nguyễn Kim Sa, TS. Thái Thành Vinh.... - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 335tr. ; 24cm

       63000đ

VLD.002847; VLM.002196; VLM.002197; VLM.002198

807.076/NH556D

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Đề thi tuyển sinh; Ngữ văn; Luyện thi; Sách tham khảo

105. Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi Hình học không gian / Phan Huy Khải chủ biên, Chử Xuân Dũng, Hoàng Văn Phủ, Cù Phượng Anh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 285tr. ; 24cm

       61000đ

VLD.002824; VLM.002199; VLM.002200; VLM.002201

516.230076/Ô454L

Từ khóa: Hình học; Hình học không gian; Trung học phổ thông; Sách tham khảo

106. Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh 6 / Lê Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Thị Mỹ Trang. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 191tr. ; 24cm

       36000đ

VLD.002862; VVTN.012749; VVTN.012750; VVTN.012751

428.076/Ô.454T

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Ôn tập; Sách tham khảo; Lớp 7

107. Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh 7 / Lê Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Thị Mỹ Trang. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 211tr. ; 24cm

       40000đ

VLD.002863; VVTN.012752; VVTN.012753; VVTN.012754

428.076/Ô.454T

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Ôn tập; Sách tham khảo; Lớp 7

108. Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh 8 / Lê Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Thị Mỹ Trang. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 210tr. ; 24cm

       40000đ

VLD.002864; VVTN.012755; VVTN.012756; VVTN.012757

428.076/Ô.454T

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Ôn tập; Sách tham khảo; Lớp 8

109. Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh 9 / Lê Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Thị Mỹ Trang. - H. : Nxb. Đại học sư phạm, 2013. - 184tr. ; 24cm

       37000đ

VLD.002865; VVTN.012758; VVTN.012759; VVTN.012760

428.076/Ô.454T

Từ khóa: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Ôn tập; Sách tham khảo; Lớp 9

110. Phân dạng và phương pháp giải Hóa học 8 theo chuyên đề / Đỗ Xuân Hưng. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 198tr. ; 24cm

       43000đ

VLD.002855; VVTN.012728; VVTN.012729; VVTN.012730

540.76/PH121D

Từ khóa: Hóa học; Chuyên đề; Lớp 8; Sách tham khảo

111. Phân dạng và phương pháp giải Hóa học 9 theo chuyên đề / Đỗ Xuân Hưng. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 302tr. ; 24cm

       61000đ

VLD.002856; VVTN.012731; VVTN.012732; VVTN.012733

540.76/PH121D

Từ khóa: Hóa học; Chuyên đề; Sách tham khảo; Lớp 9

112. Phát triển và nâng cao tiếng Việt 5 / Phạm Văn Công, Phạm Kim Chi, Phạm Đức Huy . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. - 216tr. ; 24cm

       39000đ

372.6/PH110TR

Từ khóa: Giáo dục; Phát triển; Nâng cao; Tiếng Việt; Lớp 5; Sách tham khảo

113. Phương pháp giải bài tập Đại số / Trần Trung (ch.b), Đỗ Văn Cường, Nguyễn Đức Thắng. - H. : Đại học Quốc gia, 2013. - 243tr. ; 21cm

       48000đ

VVD.020060; VVM.023063; VVM.023064; VVM.023065

512.0076/PH561PH

Từ khóa: Toán học; Giải bài tập; Đại số; Sách tham khảo

114. Phương pháp giải bài tập Vật lí theo chủ đề 11 / Phạm Đức Cường. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 291tr. ; 24cm

       58000đ

VLD.002845; VLM.002190; VLM.002191; VLM.002192

530.076/PH561PH

Từ khóa: Vật lí; Phương pháp giải; Bài tập; Lớp 11; Điện; Sách tham khảo

115. Phương pháp giải bài tập Vật lí theo chủ đề 11 / Phạm Đức Cường. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội : 24cm

       Quyển hạ: Quang hình học/ Phạm Đức Cường. - 2014. - 206tr. : Hình vẽ

       44000đ

535.076/PH561PH

Từ khóa: Vật lí; Quang hình học; Lớp 11; Sách tham khảo

116. Phương pháp giải các chủ đề căn bản Đại số - Giải tích 11 / NGƯT. Th.S. Lê Hoành Phò. - H. : Nxb.

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 13
Hôm nay : 385
Tháng hiện tại : 5718
Tổng lượt truy cập : 693242