GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2020)

 

 

Ngày 22/12/1944, tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức được thành lập, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử oanh liệt hào hùng, giải phóng đất nước khỏi giặc ngoại xâm, thống nhất và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn nền độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc.

Nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), Thư viện tỉnh Lạng Sơn xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách viết về Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

1. Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống và hiện đại / Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức, Bùi Thị Thu Hà biên soạn và tuyển chọn. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 779tr. ; 24cm

                                                                                VLD.003398, VVM.004342

Cuốn sách "Quân đội nhân dân Việt Nam truyền thống và hiện đại" gồm bốn phần: Phần 1: Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam. Phần 2: Truyền thống anh hùng của quân, dân Việt Nam trong công cuộc giữ nước (trước 1930). Phần 3: Từ đội Tự vệ đỏ trong phong trào xô viết Nghệ Tĩnh đến Quân đội nhân dân Việt Nam. Phần 4: Học tập giáo dục lòng kính yêu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua cuốn sách chúng ta sẽ hiểu được quá trình hình thành, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam; vai trò quan trọng và to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời cũng giáo dục lòng kính yêu và sự biết ơn sâu sắc đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam / Nguyễn Văn Thắng tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2017. - 387tr. ; 27cm

                                                                               VLD.003887, VVM.005135

Cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng’’ gồm 3 phần: Phần I: Tình cảm của vị cha già dân tộc đối với Quân đội nhân dân. Phần II: Quân đội nhân dân Việt Nam xứng danh Bộ độ Cụ Hồ. Phần III: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quân sự.

          Cuốn sách là nguồn tư liệu quý cho những độc giả muốn tìm hiểu về mối quan hệ gắn bó, tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

3 Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới / Lương Cường. - H. : Quân đội nhân dân, 2019. - 464tr. : ảnh ; 21cm

                                                                             VVD.027037, VVM.037892 – 94

          Cuốn sách “Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới” vững mạnh về chính trị trong – thành tựu và bài học kinh nghiệm. Phần thứ ba: Yêu cầu và giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Đây là cuốn sách có giá trị, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân và Quân đội ta anh hùng. Trên cơ sở đó, cần quán triệt, triển khai, thực hiện thắng lợi quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

 

 

4. Lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng : Hỏi và đáp / Nguyễn Đăng Quang b.s. - H. : Hống Đức, 2020. - 294tr. ; 19cm

                                                                                                                                                                  VVD.027863 , VVM. 038430-32


             Cuốn sách “Lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: Hỏi và đáp”  bao gồm 2 phần: Phần 1 trình bày những chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam (1975 – 2004). Phần 2 gồm một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội ta nói về bản chất, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra còn có phần Phụ lục Bạn nên biết giúp bạn đọc biết về những thông tin như: Nguồn gôc tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”; Bài hát “Vì nhân dân quên mình”; Lịch sử ra đời và vai trò của “đội quân tóc dài”?; Lịch sử “cây chông” miền tây Nam Bộ; Chiếc võng bộ đội có từ bao giờ?...

Thông qua cuốn sách giúp bạn đọc có thêm hiểu biết và tự hào về một chặng đường chiến đấu và xây dựng đầy hy sinh, gian khổ, vô cùng oanh liệt của quân đội ta, một lực lượng của dân, do dân và vì dân.


5. Quân đội nhân dân Việt Nam : Biên niên sự kiện / PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng (ch.b.) , Dương Đình Lập, Trần Minh Cao, .... - H. : Quân đội nhân dân, 2002. - 718tr. ; 27cm

                                                                                  VLD.000760, VVM.003760

          Cuốn sáchQuân đội nhân dân Việt Nam biên niên sự kiện do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức xuất bản năm 2002, trên cơ sở giữ nguyên kết cấu ba phần của cuốn sách đã xuất bản năm 1995 và 1999; sửa chữa, chỉnh lý, bổ sung một số sự kiện trong phần biên niên, tóm tắt các cơ quan, đơn vị và phần phụ lục. Biên niên sự kiện 55 năm Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1999); lịch sử tóm tắt một số cơ quan, đơn vị. Cuốn sách đã phục vụ tốt việc nghiên cứu và giáo dục truyền thống trong các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và lịch sử dân tộc.

 

Thư viện tỉnh Lạng Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 5
Hôm nay : 72
Tháng hiện tại : 6765
Tổng lượt truy cập : 1198970