GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2020)

          Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), góp phần giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Thư viện tỉnh Lạng Sơn trân trọng giới thiệu tới độc giả một số cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Thông qua đó, giúp quý độc giả có thể tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất không chỉ ở góc độ tư tưởng, tầm trí tuệ và phong cách của một vị lãnh tụ mà còn bằng những sự kiện lịch sử, những mẩu chuyện sinh động về sự giản dị, gần gũi với mọi người, sống và làm việc như đồng bào, đồng chí trong cuộc sống đời thường.

 

         

1. Hồ Chí Minh nhà văn hóacủa tương lai.- H. : NXb. Dân trí, 2018. - 183tr. ; 19cm.

             59000đ

                                        VVD.025711       

          Nghiên cứu, phân tích, luận giải những vấn đề về tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh như: Giá trị và ý nghĩa của văn hoá ứng xử Hồ Chí Minh, tác động của văn hoá truyền thống tới sự lựa chọn con đường và mục tiêu cách mạng của Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại...

          2. Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Nxb. Dân trí, 2019. - 215tr. ; 19cm . - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

             72000đ

                                                                                                                 LDM.067392– 97

           Giới thiệucác bài viết, bài nói, thư từ của Bác Hồ về đức tính chuyên cần; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức củabản thân đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay.

3. Bác Hồ kính yêu / Minh họa: Văn Thơ . - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2019. - 132tr. : ảnh, tranh màu ; 23cm . - (Tủ sách Bác Hồ. Dành cho lứa tuổi 10+)

       65000đ

                                                                                                                       VVD. 026459       

           Tuyển tập những những mẩu truyện về cuộc đời của Bác, phong cách sống, cũng như cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác được chọn và sưu tập qua sách báo và tạp chí.

4. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam / Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : Quân đội nhân dân, 2019. - 414tr. ; 21cm

       /124000/đ

                                                                                                            VVD.027032     

           Phân tích, làm rõ bối cảnh lịch sử, kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua về giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và đoàn kết quốc tế; xác định yêu cầu, định hướng nội dung, biện pháp tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phù hợp với tình hình mới.

           5. Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn / Tỉnh ủy Lạng Sơn.- H. : Văn hóa Thông tin, 1995. - 299tr.: ảnh ; 20,5cm

                                                                                                                DC.000276 - 79

                                                                                                           VVTN. 009362 – 64

           Năm 1960 và 1961, Bác Hồ về thăm, nói chuyện với cán bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn; dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn niềm hạnh phúc lớn. Đó là nguồn động lực thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Lạng Sơn phấn đấu xây dựng quê hương xứ Lạng thành một tỉnh vững mạnh, giàu đẹp.

Cuốn sách có nội dung phong phú gồm những bài nói, bài viết, những bức thư, điện văn của Bác Hồ gửi cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn và một số hình ảnh của Bác trên quê hươngCao Bằng – Lạng Sơn.

   

6. Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Mỹ (1908-1954) / Nguyễn Văn Khoan. - TP. Hồ Chí Minh. : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 196tr. ; 21cm

       80000đ

                                                                                                               VVD.02609 

          Tuyển chọn các tư liệu báo chí trong và ngoài nước, các thư từ, điện văn, thư chúc mừng gửi Tổng thống Mỹ, các đoàn thể và nhân dân Mỹ của Hồ Chủ tịch thể hiện sự chân thành trong mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Mỹ cùng một số bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ giai đoạn 1908-1954.

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay / Chủ biên: Lê Khả Phiêu. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2019. - 366tr. ; 24cm

       /55000/đ                

                                                                                                               VLD.00491  

          Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nhiệm vụ và giải pháp vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

          8- Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo di chúc Bác Hồ/ Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Nxb. Dân trí, 2019. - 219tr. ; 19cm . - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

       72000đ

                                                                                                                                                                                             LDM.067386 - 92    

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương yêu và niềm tin sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Người luôn mong muốn thế hệ trẻ kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và truyền thống quý báu của dân tộc. Hồ Chí Minh khẳng định: “Thế hệ trẻ là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các em”.

          Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và việc vận tư tưởng của Người trong giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay.

 

              9-Chủ tịch hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong Tuyên ngôn độc lập. - H. : Nxb. Hồng đức, 2015. - 402tr. ; 27cm

                                                                                                                 VLD.003677

                                                                                                                VLM. 004810-12

          Giới thiệu toàn văn Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số bài viết, bức thư, diễn văn...và lời kêu gọi sau ngày tuyên bố độc lập và nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02 tháng 9.

         Qua quyển sách này, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập đã mang lại, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

10. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) / Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm, hệ thống. - H. : Nxb. Hồng đức, 2019. - 416tr. ; 27CM

       395000đ

                                                                                                                              VLD.004890   

           Giới thiệu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

 

          Thư viện tỉnh Lạng Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 17
Tháng hiện tại : 7742
Tổng lượt truy cập : 1212161