Thực hiện tạm thời hòa hoãn với thực dân Pháp để đẩy nhanh quân Tưởng ra khỏi miền Bắc, chính phủ Việt Nam ký với chính phủ Pháp bản hiệp định sơ bộ 6/3/1946.
Sau khi giải phóng được một vùng đất rộng lớn và liên hoàn từ Thanh Hóa trở vào Nam, nghĩa quân Lam Sơn bước sang một giai đoạn chiến đấu hoàn toàn mới, với tư thế hiên ngang của đạo quân quyết chí thay đổi cục diện chiến trường: Chủ động tấn công và tiêu diệt quân xâm lăng bằng những trận quyết chiến chiến lược có quy mô lớn để rồi đè bẹp và quét sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi.
Ngày 01/9/1939, chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ đã tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ, trực tiếp đến cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Lương Văn Tri, người dân tộc Tày, sinh ngày 17/08/1910 tại làng Bản Hẻo, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn ( nay là thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).
1- Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1885 / PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên. - Huế : Nxb. Thuận hóa, 2016. - 414tr.; 2016. - (Hội khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế) VLD.003674; VLM.004803 - 05
Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam di sản tinh thần, tư tưởng quý báu về chiến lược, sách lược cách mạng trên nhiều lĩnh vực. Tư tưởng Hồ Chí Minh đang được nghiên cứu, học tập, vận dụng vào sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay
Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 16
Hôm nay : 53
Tháng hiện tại : 4719
Tổng lượt truy cập : 625308