Nội quy Thư viện tỉnh Lạng Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/QĐ-TV, ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Giám đốc Thư viện tỉnh Lạng Sơn)


 

          1- Bạn đọc của thư viện:

          Tất cả tổ chức tập thể, cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Lạng Sơn đều có quyền sử dụng vốn tài liệu phù hợp với nội quy của thư viện.

          Để sử dụng vốn tài liệu của thư viện, bạn đọc phải làm thẻ thư viện.

         2- Thẻ thư viện:

         a- Thủ tục làm thẻ gồm có:

         - Người đến làm thẻ thư viện phải có một trong các giấy tờ sau:

         + Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc một số giấy tờ khác do thư viện yêu cầu (thẻ học sinh, sinh viên…)

         + 2 ảnh cỡ 3x4

         + Phí làm thẻ thư viện theo quy định được niêm yết tại nơi cấp thẻ bạn đọc.

         b- Thời hạn cấp thẻ:

         Cấp thẻ chậm nhất 7 ngày kể từ khi bạn đọc đến đăng ký làm thẻ.

         c- Sử dụng thẻ thư viện

         - Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong 1 năm (kể từ ngày cấp thẻ); sau 1 năm bạn đọc phải làm thủ tục đổi thẻ.

         - Không được sử dụng thẻ thư viện của người khác; không cho người khác mượn thẻ của mình. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho thư viện biết và làm thủ tục cấp lại. Thủ tục cấp lại thẻ được tiến hành như thẻ mới.

         3- Trách nhiệm của bạn đọc:

         a- Khi vào thư viện:

         - Xuất trình thẻ thư viện cho người có trách nhiệm. Đối với cá nhân chưa có thẻ thư viện nhưng có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện để đọc tại chỗ thì cần xuất trình một số giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

       - Gửi cặp, túi, các vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

      - Không được mang các loại vật liệu dễ gây cháy, nổ vào thư viện.

      b- Trong thư viện:

      - Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu.

     - Thực hiện nếp sống văn minh, đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn.

     - Bảo vệ tài sản của thư viện:

   + Giữ gìn, bảo quản tài liệu; không được đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén, viết vẽ lên tài liệu hoặc làm hư hại tài liệu

   + Giữ gìn bàn ghế, giá tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.

- Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện.

         c- Khi ra khỏi thư viện:

        - Phải trả lại những tài liệu thư viện (Trừ những tài liệu được phép mang về nhà theo quy định của thư viện)

       - Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

       4- Sử dụng tài liệu thư viện:

        a- Đọc tại chỗ:

        - Mỗi lần được mượn tối đa 3 cuốn tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, bạn đọc được phép lựa chọn tài liệu trên giá sách.

       - Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.

       b- Mượn về nhà

       - Mỗi lần được mượn tối đa 3 bản sách với thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn đó nếu cần sử dụng tiếp, bạn đọc phải đến gia hạn được 5 ngày và không quá 2 lần.

        c- Sử dụng hệ thống tra cứu:

         - Bộ máy tra cứu của thư viện gồm: Hệ thống mục lục, mục lục tra cứu trực tuyến trên máy vi tính.

        - Khi sử dụng bộ máy tra cứu truyền thống như hệ thống mục lục, các hộp phích chuyên đề, bạn đọc không được xé phích, rút phích ra khỏi ô phích; khi sử dụng tra cứu bằng máy vi tính, bạn đọc phải tuân thủ theo chỉ dẫn, quy định của thư viện, không sử dụng máy vi tính tra tìm thông tin vào mục đích khác.

         d- Sao chụp tài liệu trong thư viện:

        Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo quy định của thư viện.

        5- Phí và lệ phí thư viện:

        Bạn đọc phải trả phí cho các dịch vụ theo quy định của thư viện.

        6- Xử lý vi phạm:

        Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

       a- Thu hồi thẻ tạm thời hay vĩnh viễn; xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền trong các trường hợp sau:

       - Mượn tài liệu quá thời hạn quy định;

      - Sao chép trái phép tài liệu thư viện;

      - Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của thư viện.

      - Vi phạm nội quy thư viện

     - Mức phạt và bồi thường theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và các quy định khác của Pháp luật.

      b- Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định chung của Pháp luật.

 

       Cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh và bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong nội quy này./.

 

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 7
Hôm nay : 206
Tháng hiện tại : 11712
Tổng lượt truy cập : 1413417