HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2022

         Thực hiện Công văn số 92/HD - CĐCS, ngày 30/11/2022 của Công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, lao động năm 2022. Được sự nhất trí của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sáng ngày 27/12/2022, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động  năm 2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đề ra năm 2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

         Đến dự với Hội nghị có đồng chí Hoàng Gia Tôn, Chánh thanh tra Sở, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

         Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo công khai tài chính của chính quyền và công đoàn năm 2022; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023và Báo cáo kết quả góp ý sửa đổi nội dung một số quy chế để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

          Phát huy kết quả, thành tích đạt được, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thư viện, tăng cường nguồn lực để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Thư viện số; Xây dựng và phát triển tài nguyên thông tin có chất lượng;Mở rộng các hoạt động phục vụ bạn đọc;Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu sách để thu hút độc giả đến với thư viện; Tăng cường công tác luân chuyển tài liệu, xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, xây dựng thư viện thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân tiếp cận và sử dựng tài nguyên thông tinvà tiện ích của thư viện. 

          Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Gia Tôn đã đánh giá cao kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thểviên chức, người lao động Thư viện tỉnh; Những kết quả này thể hiện sự chỉ đạo kịp thời,đúng hướng của Lãnh đạo đơn vị cũng như sự đoàn kết đồng lòng của tập thể viên chức và người lao động Thư viện tỉnh. Trong năm tới, Thư viện cần khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị đã đề ra để đưa những quyết nghị vào thực tiễn. Ban Thanh tra nhân dân cần xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động theo đúng quy định. Đối với hoạt động Công đoàn cần làm tốt chức năng vận động viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước; Chăm lo đời sống đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động; Thực hiện tốt chức năng giám sát các hoạt động của đơn vị, tham gia cùng chính quyền trong các Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật,...; Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn trong thời gian tới.        

           Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, đồng chíHoàng Gia Tôn, Chánh thanh tra Sở, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể  và cá nhân Thư viện tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

           Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2022 và 100% Viên chức, người lao động ký cam kết thi đua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 4
Hôm nay : 157
Tháng hiện tại : 894
Tổng lượt truy cập : 1424699