HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021

          Thực hiện Công văn số 51/CĐVC, ngày 23/12/2021 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, lao động năm 2021. Được sự nhất trí của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sáng ngày 12/01/2022, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm 2021, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đề ra năm 2021, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023.

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Minh Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

          Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021; Báo cáo công khai tài chính của chính quyền và công đoàn năm 2021; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; thông qua Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị và báo cáo kết quả góp ý sửa đổi nội dung một số quy chế để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

          Trong năm 2021, mặc dù trải qua thời kỳ khó khăn chung của đất nước, Chính phủ thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu công, tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp..., văn hóa đọc tiếp tục đứng trước thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình, đoàn kết của đội ngũ viên chức và người lao động trong đơn vị, Thư viện tỉnh Lạng Sơn đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, tích cực tổ chức các hoạt động chuyên môn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật trong đời sống và sinh hoạt; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, giáo dục của địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thành công xã hội học tập – Một trong những mục tiêu quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

          Phát huy kết quả, thành tích đạt được, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thư viện; hiện đại hóa toàn bộ hệ thống Thư viện, tăng cường nguồn lực để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Thư viện số; nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống Thư viện; Xây dựng và phát triển vốn tài liệu có chất lượng;  Mở rộng các hoạt động phục vụ bạn đọc;Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu sách để thu hút độc giả đến với thư viện; Tăng cường công tác luân chuyển tài liệu, xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, xây dựng thư viện thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân tiếp cận và sử dựng tài liệu và tiện ích của thư viện. 

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Minh Tuệ đã đánh giá cao kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh; kỳ vọng sang năm tới tập thể viên chức và người lao động trong đơn vị sẽ đoàn kết, có sự đổi mới sáng tạo trong cách làm, phấn đấu hơn nữa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Hội nghị đề ra.

          Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, đồng chí Dương Minh Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể  và cá nhân Thư viện tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.

           Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị  Viên chức, người lao động năm 2021 và 100% VC-NLĐ ký cam kết thi đua năm 2022./.  

Một số hình ảnh Hội nghị

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 198
Tháng hiện tại : 1618
Tổng lượt truy cập : 1340812