HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ, QUẢN TRỊ THƯ VIỆN SỐ

          Trong 04 ngày, từ ngày 12/10/2021– 15/10/2021, Ban Lãnh đạo vàtập thể viên chức, người lao động  Thư viện tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện”  và “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số” do Vụ thư viện tổ chức.

          Ngày 12/10/2021 – 13/10/2021 Hội nghịđã được nghe các báo cáo viên chia sẻ 5 chuyên đề với nội dung: Quy định về hoạt động thư viện, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; Quản lý nhà nước về thư viện; Xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện; Giới thiệu Thông tư 09/2021/TT-VHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các loại thư viện và thành lập thư viện.

          Ngày 14/10/2021 – 15/10/2021 Hội nghịđã được nghe Ban Tổ chức trình bày các nội dung liên quan đến: Tổng quan chuyển đổi số và những nội dung cơ bản của chuyển đổi số; những vấn đề cơ bản trong chuyển đổi số và số hóa tài liệu thư viện; cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi số trong hoạt động thư viện ở Việt Nam; nội dung cơ bản trong xây dựng và quản trị thư viện số.

          Cũng tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe tham luận; tham gia thảo luận, giải đáp những thắc mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện;những vấn đề cơ bản trong chuyển đổi số và quản trị thư viện số.

           Thông qua Hội nghị, đã góp phần phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện đến các cán bộ quản lý, lãnh đạo và viên chức thư viện trong cả nước, qua đó tăng cường việc thực thi các quy định của Nhà nước mới ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và triển khai thi hành Luật thư viện. Hội nghị tập huấn còn giúp lãnh đạo và cán bộ thư viện có nhận thức đầy đủ cũng như có kỹ năng tổ chức các hoạt động nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ số trong lĩnh vực thư viện góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập./.

Một số hình ảnh hội nghị

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 1
Hôm nay : 202
Tháng hiện tại : 1622
Tổng lượt truy cập : 1340816