HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 CỦA CHI BỘ THƯ VIỆN

          Thực hiện công văn số 126 – HD/ĐU ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn sơ kết 6 tháng đầu năm 2021; nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế,yếu kém và nguyên nhân; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

          Ngày 15/6/2021, Chi bộ Thư viện tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Dương Minh Tuệ - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Chi bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi ủy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn , hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo về thời gian và chất lượng theo yêu cầu. Chi bộ đã thảo luận các giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm .

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Minh Tuệ thay mặt Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi bộ. Trong 6 tháng cuối năm, Chi ủy chi bộ tiếp tục tập trung Lãnh đạo , chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng,chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; Làm tốt công tác tổng kết đánh giá  năm 2021 và thi đua khen thưởng; Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2022.

           Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, Hội nghị đã chỉ rõ những ưu điểm và một số tồn tại trong công tác lãnh đạo của chi bộ 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất một số biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021./.

Một số hình ảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

 

 

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 8
Hôm nay : 53
Tháng hiện tại : 6746
Tổng lượt truy cập : 1198951