THƯ VIỆN TỈNH LẠNG SƠN TRƯNG BÀY TÀI LIỆU CHÀO MỪNG BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

          Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

          Thiết thực chào mừng Cuộc bầu cử, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức trưng bày, giới thiệu tài liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn từ năm 1946 đến năm 2016. Qua đợt trưng bày này, các đại biểu, độc giả được biết thêm nhiều thông tin quý về các kỳ bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn, cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền tỉnh về công tác bầu cử.

          Qua việc trưng bày sách nhằm góp phần tuyên truyền, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, tạo không khí phấn khởi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân,góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

          Đợt trưng bày sẽ diễn ra từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/5/2021.

 

Một số hình ảnh trưng bày

 

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 7
Hôm nay : 20
Tháng hiện tại : 6713
Tổng lượt truy cập : 1198918