KHẢO SÁT THỰC TẾ DỰ ÁN BMGF-VN TẠI CÁC ĐIỂM THƯ VIỆN HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

          Thực hiện công văn số 218/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc khảo sát các điểm thư viện huyện, xã thuộc dự án BMGF-VN. Để có căn cứ đánh giá đúng tình hình thực trạng hoạt động của các thư viện huyện, xã đã được tiếp nhận dự án BMGF-VN giai đoạn 2017 đến nay. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho thư viện tỉnh làm đầu mối chủ trì tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế tình hình hoạt động của các thư viện huyện, xã được tiếp nhận dự án BMGF-VN.

          Trong các ngày từ ngày 09/03 đến ngày 16/3/2021, Đoàn khảo sát bao gồm:  Đại diện Lãnh đạo Thư viện tỉnh, đại diện Phòng Quản lý Văn hóa Gia đình – Sở VH,TT&DL, viên chức Phòng Nghiệp vụ thư viện tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại 10 điểm thư viện huyện 10 điểm thư viện xã được tiếp nhận Dự án.          Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế đoàn khảo sát đánh giá sơ bộ như sau:

          Đối với thư viện tỉnh: Từ năm 2017-2020 được cấp kinh phí để duy trì bền vững kết quả của dự án, cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu của dự án. Mỗi năm thu hút khoảng 1.000 lượt người dân thuộc nhóm đối tượng của dự án tới sử dụng dịch vụ truy nhập máy tính công cộng.

          Đối với các thư viện huyện, xã: Giai đoạn 2017-2020 cơ bản không được cấp kinh phí duy trì hoạt động (Duy nhất có thư viện huyện Lộc Bình được cấp kinh phí riêng để duy trì dự án), các điểm tiếp nhận dự án tại 10 thư viện xã cơ bản không còn hoạt động, 10 điểm tại thư viện huyện hoạt động cầm chừng, hiệu quả phục vụ thấp một số huyện đã tạm dừng phục vụ. Máy tính được trang bị từ dự án cơ bản đã hư hỏng, xuống cấp, không được thay thế, sữa chữa kịp thời (10 thư viện xã, thư viện huyện Văn Lãng, Đình Lập, Hữu Lũng, Bình Gia máy tính cơ bản đã hỏng hoàn toàn).

          Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế Thư viện tỉnh sẽ thực hiện tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo của Sở VH,TT&DL về thực trạng cơ sở vất chất, tình hình hoạt động của các điểm thư viện tiếp nhận dự án BMGF-VN giai đoạn từ 2017 đến nay. Đồng thời đề xuất phương án, giải pháp cụ thể tiếp tục duy trì hay dừng việc duy trì hoạt động của các điểm thư viện thuộc dự án BMGF-VN tại tỉnh Lạng Sơn.

Một số hình ảnh khảo sát thực tế dự án BMGF-VN 

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 6
Hôm nay : 74
Tháng hiện tại : 6767
Tổng lượt truy cập : 1198972