HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯ VIỆN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

           Ngày 24/12/2020, Công đoàn CSTV Thư viện tỉnh phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2020.

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Vân – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

          Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo công khai tài chính của chính quyền và công đoàn năm 2020; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; thông qua Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị và báo cáo kết quả góp ý sửa đổi nội dung một số quy chế để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

          Trong năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình, đoàn kết của đội ngũ viên chức và người lao động trong đơn vị, Thư viện tỉnh Lạng Sơn đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, tích cực tổ chức các hoạt động chuyên môn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Nhìn chung hoạt động thư viện tiếp tục có nhiều bước phát triển, phương thức hoạt động có sự đổi mới, chất lượng và hiệu quả hoạt động phục vụ bạn đọc được nâng cao, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Phát huy kết quả, thành tích đạt được, Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thư viện; hiện đại hóa toàn bộ hệ thống Thư viện, tăng cường nguồn lực để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Thư viện số; nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống Thư viện; Xây dựng và phát triển vốn tài liệu có chất lượng;  Mở rộng các hoạt động phục vụ bạn đọc;Tăng cường công tác luân chuyển tài liệu, xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, xây dựng thư viện thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân tiếp cận và sử dựng tài liệu và tiện ích của thư viện. 

          Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Thị Vân – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể  và cá nhân Thư viện tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

          Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2020 thể hiện sự tập trung ý chí, trí tuệ, quyết tâm và trách nhiệm của viên chức, người lao động trong toàn đơn vị, nhằm phát huy dân chủ, đề ra được các giải pháp tích cực, hiệu quả để  tổ chức thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo bước đột phá mới trong việc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, góp phần xây dựng phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 261
Tháng hiện tại : 8725
Tổng lượt truy cập : 1135921