Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện; Ứng dụng CNTT và sử dụng Internet trong hoạt động thư viện; Công tác nghiệp vụ thư viện và Tổng kết công tác Thư viện công cộng năm 2020

          Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-TV ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Thư viện tỉnh Lạng Sơn về việc tập huấn "Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện; Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng Internet trong hoạt động thư viện; Công tác Nghiệp vụ thư viện” phối hợp tổng kết công tác thư viện năm 2020. 

          Để tiếp tục triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng Internet trong hệ thống thư viện công cộng (Duy trì bền vững kết quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do BMGF-VN  tài trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020). Trong 02 ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2020, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp Tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện; Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng Internet trong hoạt động thư viện; Công tác nghiệp vụ thư viện” cho đội ngũ lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện; lãnh đạo UBND xã có thư viện; cán bộ thư viện huyện, thành phố, cán bộ phụ trách  thư viện của 12 xã và một số cán bộ của Thư viện tỉnh nhằm bồi dưỡng kiến thức, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện cho cán bộ quản lý thư viện cấp huyện, xã; nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thư viện huyện, xã trong tỉnh, đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng Internet và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện.

          Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe các báo cáo viên trình bày các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện các, việc ứng dụng công nghệ thông tin và Internet trong hoạt động thư viện – thông tin hiện nay; Công tác xử lý nghiệp vụ thư viện; Các hoạt động tuyên truyền, triển lãm, giới thiệu sách báo, các hình thức phục vụ bạn đọc...

          Đây còn là cơ hội để các học viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động, phát huy có hiệu quả các nguồn lực tại cơ sở.

          Cũng trong dịp này, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn; mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong  năm 2020; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, các quy định trong Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thúc đẩy sự phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thư viện công cộng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 và các năm tiếp theo.

          Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của các cấp, các ngành, lĩnh vực công tác của hệ thống Thư viện từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao. Hệ thống thư viện công cộng tiếp tục được củng cố, mở rộng tới cơ sở, bước đầu khơi dậy phong trào đọc sách, hình thành văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Hoạt động thư viện đã đi tới những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận với nguồn tri thức phong phú, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, công nghệ, kỹ thuật mới sâu rộng đến với các tầng lớp nhân dân góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, một số hạn chế, như:  Trụ sở thư viện tỉnh đang trong tình trạng xuống cấp, công năng thấp; Cơ sở vật chất, trang thiết bị của phần lớn các thư viện huyện còn nhỏ bé, tạm bợ xuống cấp, thiếu đồng bộ, lạc hậu, cơ bản không đáp ứng được yêu cầu của việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của thư viện. Một số thư viện cấp huyện chưa có trụ sở độc lập; Lượng kinh phí hàng năm cho Thư viện còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu mua bổ sung đủ sách. Kinh phí tổ chức các hoạt động phục vụ độc giả hạn chế; lượng tài liệu bổ sung mới còn thấp, nguồn lực tài liệu bổ sung ít, chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc; Cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ; Xã hội hóa còn chậm và chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển các lĩnh vực thư viện; Các điểm phục vụ luân chuyển sách về vùng sâu, vùng xa phương tiện giao thông đi lại khó khăn; Việc bùng nổ thông tin, truyền thông, nhất là mạng Internet và sự xuất hiện, chuyển dịch ngày càng tăng của các thiết bị sách điện tử và sách in bán qua mạngđã ảnh hưởng nhất định đến văn hóa đọc truyền thống,...

          Phát huy kết quả, thành tích đạt được, Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Lạng Sơn đề ra phương hướng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thư viện; hiện đại hóa toàn bộ hệ thống Thư viện, tăng cường nguồn lực để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Thư viện số; nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống Thư viện; Xây dựng và phát triển vốn tài liệu có chất lượng; Mở rộng các hoạt động phục vụ bạn đọc;Tăng cường công tác luân chuyển tài liệu, xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, xây dựng thư viện thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân tiếp cận và sử dựng tài liệu và tiện ích của thư viện. 

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn ghi nhận vàbiểu dương những thành tích mà hệ thống  Thư viện công cộng tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm qua, đồng thời đồng chí đề nghị hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm 2021./.

Một số hình ảnh buổi tập huấn và tổng kết

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 7
Hôm nay : 230
Tháng hiện tại : 8694
Tổng lượt truy cập : 1135890