THƯ VIỆN TỈNH LẠNG SƠN TRƯNG BÀY TÀI LIỆU CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII

          Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu các ấn phẩm bao gồm sách, báo, tư liệu phản ánh về các văn kiện, các nghị quyết qua các kỳ đại hội toàn quốc của Đảng; giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò của Người đối với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời trưng bày, giới thiệu các tài liệu về lịch sử Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Qua đó cung cấp cho bạn đọc và người dân những kiến thức cần thiết về lịch sử Đảng bộ tỉnh một cách có hệ thống.

          Đây là hoạt động chủ điểm nhằm giới thiệu những trang tư liệu quý về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, giúp cho bạn đọc, cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng thêm tin yêu vào đường lối lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp từ đó xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Một số hình ảnh trưng bày

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 2
Hôm nay : 280
Tháng hiện tại : 8500
Tổng lượt truy cập : 1078414