THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU TÀI LIỆU “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUA NHỮNG TRANG TƯ LIỆU”

           Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản vô cùng quý báu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Ðảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Thực hiện các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Từ ngày 10/5/2020 đến hết ngày 25/5/2020, Thư viện tỉnh Lạng Sơn Tổ chứcTrưng bày, giới thiệu tài liệu với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những trang tư liệu

          Thông qua trưng bày, giới thiệu hơn 1.000 đầu sáchvà cáchình ảnh tư liệu báo chí liên quan đến cuộc đời, sự nghiệpcủa Chủ tịch Hồ Chí Minhđược trưng bày với nhiều mô hình đẹp mắt, nhằm tuyên truyền, giới thiệu với bạn đọc về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thành tựu đổi mới của đất nước và địa phương đạt được từ việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh,… đồng thời khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống Cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý thức tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

          Ngoài ra, Thư viện tỉnh đã sưu tầm sách của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết bài và giới thiệu trên website của thư viện. Qua những bài viết giới thiệu, bạn đọc sẽ có thêm các tư liệu quý báu, biết thêm nhiều câu chuyện về Bác trong sinh hoạt đời thường, cách làm việc cho đến chặng đường hoạt động cách mạng của Bác./.

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 1
Hôm nay : 358
Tháng hiện tại : 12603
Tổng lượt truy cập : 1037718