THƯ VIỆN TỈNH TỔ CHỨC TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU TÀI LIỆU “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – VINH QUANG VÀ TỰ HÀO”

           Thực hiện Kế hoạch số 09KH-SVHTTDL ngày 16/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn V/v Phân công triển khai, tổ chứccác hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và Lễ hội xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

          Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu tài liệu với chủ đề “Đảng cộng sản Việt Nam – Vinh quang và tự hào” gồm 04 nội dung chính đó là: Giới thiệu các tài liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và các tài liệu về Kinh tế - Văn hóa -  Xã hội tỉnh Lạng Sơn, giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn diện về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế cũng như công tác xây dựng Đảng hiện nay; đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu,học tập góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và giáo dục truyền thống của quê hương, đất nước nói chung và truyền thống vốn có của Xứ Lạng nói riêng.

          Đây là một hoạt động nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống Cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý thức tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Giới thiệu những thành tựu đạt được về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tình yêu quê hương, đất nước, con người Xứ Lạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giúp người xem cảm nhận được vẻ đẹp bình dị cùng những nét đặc sắc của vùng đất và con người xứ Lạng.

          Thời gian Trưng bày: Từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 22/02/2020./.

Một số hình ảnh Trưng bày giới thiệu tài liệu

 

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 4
Hôm nay : 140
Tháng hiện tại : 13052
Tổng lượt truy cập : 1018556