Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

          Thiết thực chào mừng Cuộc bầu cử, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức trưng bày, giới thiệu tài liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn từ năm 1946 đến năm 2016. Qua đợt trưng bày này, các đại biểu, độc giả được biết thêm nhiều thông tin quý về các kỳ bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn, cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền tỉnh về công tác bầu cử.

          Qua việc trưng bày sách nhằm góp phần tuyên truyền, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, tạo không khí phấn khởi, nâng cao ý ...

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/01/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8năm 2021;
Ngày 28/4/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng giai đoạn 2011 – 2021.
Sáng 30/3/2021,Thư viện tỉnh đã tổ chức buổi phục vụ thư viện lưu động tại Trường THCSxã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng
Nhằm góp phần thiết thực hướng tới Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và xây dựng môi trường làm việc trong đơn vị xanh – sạch – đẹp. Ngày 17/3/2021 Chi đoàn Bảo tàng – Thư viện đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại hai đơn vị Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 93- QĐ/ĐUK ngày 25/02/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về Kết nạp đảng viên mới, ngày 22 tháng 3 năm 2021, Chi bộ Thư viện tỉnh thuộc Đảng Bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lương Đình Khanh – Cán bộ phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh.
Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 4
Tháng hiện tại : 19216
Tổng lượt truy cập : 1176170