Ngày 15/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Đến dự buổi Lễ tổng kết, trao giải có đồng chí Dương Xuân Huyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2021 lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2021),
Với hơn 500 đầu sách, báo, gian trưng bày tập trung giới thiệu tới độc giả các cuốn sách về Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những dấu mốc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…
Thực hiện công văn số 126 – HD/ĐU ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn sơ kết 6 tháng đầu năm 2021; nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế,yếu kém và nguyên nhân; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
          Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

          Thiết thực chào mừng Cuộc bầu cử, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức trưng bày, giới thiệu tài liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn từ năm 1946 đến năm 2016. Qua đợt trưng bày này, các đại biểu, độc giả được biết thêm nhiều thông tin quý về các kỳ bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn, cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền tỉnh về công tác bầu cử.

          Qua việc trưng bày sách nhằm góp phần tuyên truyền, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, tạo không khí phấn khởi, nâng cao ý ...

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/01/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8năm 2021;
Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 4
Hôm nay : 26
Tháng hiện tại : 6719
Tổng lượt truy cập : 1198924