Căn cứ kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL, ngày 19/4/2019 của Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai tổ chức hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ ( 04/11/1909 – 04/11/2019).
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL, ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về việc Phân công triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2019).
Thực hiện Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; Công văn số 2214/SGDĐT-HKH ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo – Hội khuyến học tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 22/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 1981/KH-SVHTTDL ngày 10/10/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về việc Duy trì bền vững kết quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” giai đoạn 2017 – 2020 do Quỹ Bill & Melinda Gates (Hoa Kỳ) tài trợ;
Từ ngày 27/8-29/8/2019, đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trưởng, phó phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện Lãnh đạo, chuyên viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo, cán bộ thư viện các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra đã tham dự lớp Tập huấn về “Kỹ năng tổ chức các hoạt động và triển khai mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” và “Nhân rộng các mô hình phục vụ học tập suốt đời hiệu quả trong thư viện”
Cách đây 74 năm, cả dân tộc Việt Nam đã chào đón sự kiện lịch sử vô cùng vĩ đại, đó là sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, hoàn thành sứ mệnh lịch sử: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Chỉ sau đó chưa đầy nửa tháng, sáng ngày 02/9/1945,
Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 1
Hôm nay : 4
Tháng hiện tại : 4370
Tổng lượt truy cập : 891899