Thực hiện kế hoạch số 67-KH/ĐTNK ngày 29/4/2020 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Ngày 18/5/2020 Liên chi đoàn Thư viện - Bảo tàng - Điện ảnh - SN Du lịch - Thể thao - Trung tâm văn hóa nghệ thuật - Văn phòng Sở thuộc Đoàn Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.
Thực hiện kế hoạch số: 08/KH-SVHTTDL, ngày 03/3/2020 của Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020).
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 831-KH/ĐUSVHTTDL ngày 26/8/2019 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về tổ chức Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ Bộ phận trực thuộc Đảng ủy Sở; Kế hoạch số 01/KH-CBTV ngày 20/1/2020 của Chi bộ Thư viện tỉnh về việc tổ chức Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022. Ngày 12/3/2020 Chi bộ Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2020-2022 với chủ đề:
Thư viện tỉnh Lạng Sơn hưởng ứng chuỗi sự kiện “ Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam” và Chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 09KH-SVHTTDL ngày 16/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn V/v Phân công triển khai, tổ chứccác hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và Lễ hội xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020.
Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 264
Tháng hiện tại : 3277
Tổng lượt truy cập : 961883