Phát huy kỹ thuật đặt trục giải nhanh hình học không gian từ A đến Z

 

Phát huy kỹ thuật đặt trục giải nhanh hình học không gian từ A đến Z/ Nguyễn Hữu Bắc chủ biên. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 371tr. ; 24cm                                            

   VLD. 003748; VLM.004964 - 66

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 4
Hôm nay : 191
Tháng hiện tại : 11697
Tổng lượt truy cập : 1413402