Luyện giải đề tổ hợp KHXH sử - địa - giáo dục công dân

Luyện giải đề tổ hợp KHXH sử - địa - giáo dục công dân: Luyện tập 30 đề then chốt theo lộ trình để đạt điểm cao / Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Phan Thanh Thủy, Từ Thị Nhung. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 455tr. ; 30cm

                                            VLD. 003751 ; VLM.004955 - 57

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 6
Hôm nay : 196
Tháng hiện tại : 11702
Tổng lượt truy cập : 1413407