Chinh phục phương trình, hệ phương trình, bất phương trình từ A đến Z

Chinh phục phương trình, hệ phương trình, bất phương trình từ A đến Z/ Nguyễn Tiến Chinh, Nguyễn Phú Khánh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 448tr. ; 30cm

                                               VLD. 003753 ; VLM.004946 - 48

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 4
Hôm nay : 138
Tháng hiện tại : 11644
Tổng lượt truy cập : 1413349