Hình ảnh : Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Lạng Sơn năm 2021