Hình ảnh : Thư viện tỉnh Lạng Sơn Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2021